Theo mình tìm hiểu đc thì là như thế này :f025: [you] có ý kiến j ko???
- KT1 là cái sổ hộ khẩu của bạn.
- KT2 : ví dụ hộ khẩu thường trú của bạn là ở Q1, nhưng hiện bạn sinh sống ở Q3, khi đó bạn đăng ký tạm trú dài hạn tại Q3, và cái giấy đăng ký này chính là KT2.
- KT3 : hộ khẩu thường trú của bạn ở Đồng Nai, nhưng bạn sinh sống ở Tp. HCM, khi đó bạn đăng ký tạm trú dài hạn tại Tp.HCM, cái giấy đăng ký này chính là KT3.
- KT4: hộ khẩu bạn ở Đồng Nai, nhưng bạn đến Tp. sống trong thời gian ngắn, và muốn đăng ký tạm trú ngắn hạn (3tháng, 6 tháng, 1năm..). đây chính là cái KT4 :fighting35: