dưới đây là một số bài tập chương 4 môn nguyên lí thống kê ( đã có đáp án):
các bạn có thể tham khảo link download dưới đây:
http://www.mediafire.com/download.php?3033j4bf627zlv0