viettrade's Recent Activity

  1. viettrade đã đăng chủ đề mới.

    Kiểm tra và xử lí hao mòn lốp xe, vỏ xe

    Nên kiểm tra hao mòn lốp xe ( vỏ xe ) tối thiểu mỗi tháng một lần, trước và sau mỗi chuyến đi xa để quyết định khi nào cần thay lốp mới,...

    Diễn đàn: Mua bán - Cho tặng

    20/8/19 lúc 09:18