Các câu đố chữ Hán hay

Huyền Trang Vũ20/9/18

 1. Huyền Trang Vũ

  Huyền Trang Vũ Member

  Bài viết:
  101
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Các câu đố chữ Hán hay

  1. 许多兄弟一个娘,xǔduō xiōngdì yī gè niáng

  人人穿着黄衣裳,rén rén chuān zhe huáng yīshang

  个个身子都长弯,gè gè shēnzi dōu zhǎng wān

  都有一副软心肠。dōu yǒu yī fù ruǎn xīncháng

  Từ mới:

  - 衣裳 yīshang: áo

  - 软ruǎn: mềm

  - 心肠xīncháng: ruột, long

  Đáp án: 香蕉 /Xiāngjiāo/

  2. 穿的衣裳是绿的,chuān de yīshang shì lǜ de

  剖开腹内是红的,pōu kāi fù nèi shì hóng de

  吃进嘴里是甜的,chī jìn zuǐ lǐ shì tián de

  吐出籽来是黑的。tǔ chū zǐ lái shì hēi de.

  Từ mới:

  - 衣裳yīshang: áo

  - 剖开pōu kāi: mổ ra

  - 腹 fù: bụng

  - 嘴 zuǐ: miệng, mồm

  - 甜 tián: ngọt

  - 吐 tǔ: nhổ

  - 籽 zǐ: hạt

  Đáp án: 西瓜 /Xīguā/

  3. 两腿短短脖子长,liǎng tuǐ duǎn duǎn bózi cháng,

  穿了一身白衣裳,chuān le yī shēn bái yīshang,

  头上有个红疙瘩,tóu shàng yǒu gè hóng gēdá,

  游水本领高又强。yóu shuǐ běnlǐng gāo yòu qiáng

  Từ mới:

  - 腿 tuǐ: chân

  - 脖子 bózi: cổ

  - 衣裳 yīshang: áo

  - 疙瘩 gēdá: nốt, chỗ sưng

  - 本领 běnlǐng: bản lĩnh

  Đáp án: 天鹅 /Tiān'é/

  4. 红红眼睛白皮袄,Hóng hóng yǎnjing bái pí ǎo,

  长长耳朵真灵巧, Cháng cháng ěrduo zhēn língqiǎo,

  爱吃菠萝爱吃草,Ài chī bōluó ài chī cǎo,

  跑起路来跳呀跳。Pǎo qǐ lù lái tiào yā tiào.

  Từ mới:

  - 眼睛 yǎnjing: mắt

  - 袄 ǎo: cái áo

  - 耳朵 ěrduo: cái tai

  - 灵巧 língqiǎo: linh hoạt

  - 菠萝 bōluó: củ cải

  - 跳 tiào: nhảy

  Đáp án: 兔子 /Tùzǐ/

  5. 脊背突起似山峰,Jǐbèi tū qǐ sì shānfēng,

  沙漠之舟能载重,Shāmò zhī zhōu néng zǎi zhòng,

  风沙干旱何所惧,Fēngshā gànhàn hé suǒ jù,

  戈壁滩上一英雄。Gēbì tānshàng yī yīngxióng.

  Từ mới:

  - 脊背 jǐbèi: sống lưng

  - 山峰 shānfēng: ngọn núi

  - 沙漠 shāmò: sa mạc

  - 舟 zhōu: con thuyền

  - 风沙 fēngshā:gió cát

  - 干旱 gànhàn: hạn hán

  - 载重 zǎi zhòng: chở nặng

  - 惧 jù: sợ hãi

  - 戈壁 gēbì: Gobi (tên sa mạc ở Mông Cổ)

  - 英雄 yīngxióng: anh hùng

  Đáp án: 骆驼 /Luótuo/

  6. 身披一件大皮袄,shēn pī yí jiàn dà pí ǎo,

  山坡前面吃青草,shānpō qiánmiàn chī qīngcǎo,

  为了别人穿得暖,wèi le biérén chuān dé nuǎn,

  甘心脱下自己毛。gān xīn tuō xià zìjǐ máo.

  Từ mới:

  袄 ǎo áo bông

  山坡 shānpō: sườn núi

  脱 tuō cởi

  Đáp án: 羊 /yáng/

  7. 不是老人生胡子,bú shì lǎorén shēng húzi

  不是药铺造丸子,bú shì yàopù zào wánzi

  四季身穿皮袍子,sì jì shēn chuān pí páozi

  脚上又穿皮鞋子。jiǎo shàng yòu chuān pí xiézi

  Từ mới:

  - 生胡子 shēng húzi: mọc râu

  - 药铺 yàopù: hiệu thuốc

  - 造丸子 zào wánzi: luyện đơn

  - 袍子 páozi: áo

  - 脚 jiǎo: chân

  - 鞋子 xiézi: giày

  Đáp án: 山羊 /Shānyáng/

  Xem thêm:

  - Học từ vựng tiếng Trung qua hình ảnh dễ học nhớ lâu

  - Chiết tự chữ Hán

  - Tên của bạn ứng với hình gì?
   

Chia sẻ trang này

Share