Câu giả thiết, điều kiện và nguyên nhân kết quả 1. 如果…..(的话), (那么)….. : nếu như…., (vậy thì)…. /rú

Huyền Trang Vũ31/8/18

 1. Huyền Trang Vũ

  Huyền Trang Vũ Member

  Bài viết:
  101
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Câu giả thiết, điều kiện và nguyên nhân kết quả

  1. 如果…..(的话), (那么)….. : nếu như…., (vậy thì)….
  /rú guǒ ….. ( de huà ). ( nà me )…..

  VD:

  + 如果没人叫你的名子, 我也不会认出你来!
  /rú guǒ méi rén jiào nǐ de míngzi. wǒ yě bú huì rèn chū nǐ lái/
  Nếu như không có người gọi tên cậu, tớ cũng không nhận ra cậu đâu.

  2. 如果说…../rú guǒ shuō …../ : nếu như nói, nếu như…

  +如果说你真的要走, 我不会留!
  /rú guǒ shuō nǐ zhēn de yào zǒu. wǒ bú huì liú/
  Nếu như em thật sự muốn đi, tôi sẽ không giữ!

  3. 要是…..(的话), (那么)…../yào shì …..( de huà ). ( nà me )…../ nếu như…., (vậy thì)….
  VD:

  +要是他来, 我们就有救了.
  /yào shì tā lái. wǒmen jiù yǒu jiù le/
  Nếu như anh ấy tới, chúng ta sẽ được cứu rồi.

  4. 假如…../jiǎ rú …../: nếu, nếu như…

  VD:

  +假如你处在我的位置, 你也会那样做的.
  /jiǎ rú nǐ chǔ zài wǒ de wèi zhì. nǐ yě huì nà yàng zuò de/
  Nếu như cậu ở vị trí của tôi, cậu cũng sẽ làm như vậy.

  5. 假使…../jiǎ shǐ …../: giả sử. nếu…

  +假使你学过打字, 就容易找工作了.
  / jiǎ shǐ nǐ xué guò dǎ zì. jiù róng yì zhǎo gōng zuò le/
  Nếu như cậu có học đánh máy thì có thể dễ dàng tìm việc rồi.

  6. 要不是…../yào bù shì …../: nếu như không phải….
  VD:

  +要不是有他们的帮助, 我们会遇到大麻烦.
  /yào bú shì yǒu tāmen de bāng zhù. wǒmen huì yù dào dà máfan/
  Nếu như không có sự giúp đỡ của bọn họ, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.

  7. 只要…., 就…./ zhǐ yào …., jiù …./: chỉ cần…là/thì…
  VD:

  +只要我们小心行事就行了.
  /zhǐ yào wǒmen xiǎo xīn xíng shì jiù xíng le/
  Chỉ cần chúng ta hành sự cẩn thận là được rồi.

  8. 只有…., 才…./zhǐ yǒu …., cái …./: chỉ có … mới…

  VD:

  +只有用心去感受电影, 才能体会到它真正的含义.
  / zhǐ yǒu yòng xīn qù gǎn shòu diàn yǐng. cái néng tǐ huì dào tā zhēn zhèng de hán yì/
  Chỉ có dùng trái tim cảm nhận phim, mới có thể nhận ra ý nghĩa thực sự của nó.

  9. 若不是. . . /ruò bú shì . . . / : nếu như không phải, nếu như không ….
  VD:

  +若不是因为这场风暴, 我早就回到家里了.
  /ruò bú shì yīn wèi zhè chǎng fēng bào. wǒ zǎo jiù huí dào jiā lǐ le/
  Nếu như không vì trận bão này, tôi đã sớm về đến nhà rồi.

  10. 若非. . . /ruò fēi . . . /: nếu như không phải….

  VD:

  +若非你的帮助, 我不会成功的.
  /ruò fēi nǐ de bāng zhù. wǒ bú huì chéng gōng de/
  Nếu không phải cậu giúp đỡ, tôi sẽ không thể thành công.

  11. 因为. . .. 所以. . . /yīn wèi . . . . suǒ yǐ . . . /: vì…nên…

  VD:

  +因为他平时乐于助人, 所以他受到了大家的好评.
  /yīn wèi tā píng shí lè yú zhù rén. suǒ yǐ tā shòu dào liǎo dà jiā de hǎo píng/
  Vì thường ngày anh ấy vui vẻ giúp đỡ người khác nên nhận được đánh giá tốt từ mọi người.

  12. 之所以. . .. 是因为. . . /zhī suǒ yǐ . . . . shì yīn wèi . . . /: sở dĩ…. Là vì….

  VD:

  +我们之所以不去上课, 是因为今天放假了
  /wǒmen zhī suǒ yǐ bú qù shàng kè. shì yīn wèi jīn tiān fàng jià le/
  Sở dĩ chúng tôi không đi học, là vì hôm nay được nghỉ.

  13. 为了. . . /wèi le . . . /: vì….

  VD:

  +为了和平我们做出了让步.
  /wèi le hé píng wǒmen zuò chū le ràng bù/
  Vì hòa bình chúng ta đã nhượng bộ.

  14. . . . 导致. . /. . . dǎo zhì . . . /: dẫn đến, gây ra, làm cho,…

  VD:

  +雇主解雇工人导致了罢工事件.
  /gù zhǔ jiě gù gōng rén dǎo zhì le bà gōng shì jiàn/
  Người chủ thuê sa thải công nhân dẫn đến việc bãi công.

  15 . . . 使. . /. . . shǐ . . /: khiến, làm cho…

  VD:

  +这一段表演使她深受感动.
  /zhè yí duàn biǎo yǎn shǐ tā shēn shòu gǎn dòng/
  Đoạn biểu diễn này khiến cho cô ấy cảm động sâu sắc.

  16. . . . 引起. . /. . . yǐn qǐ . . . / : gây nên; khiến cho; dẫn tới; gợi ra; đưa tới,…

  VD:

  +这些说法有时会引起误解.
  /zhè xiē shuō fǎ yǒu shí huì yǐn qǐ wù jiě/
  Mấy cách nói này có lúc sẽ dẫn đến hiểu lầm.

  Xem thêm:

  - Tên các ngôn ngữ trên thế giới bằng tiếng Trung

  - 8 cách dùng của từ “比”(bǐ) trong câu so sánh

  - Các phương vị từ trong tiếng Trung
   

Chia sẻ trang này

Share