tramanh09's Recent Activity

  1. tramanh09 đã đăng chủ đề mới.

    Tổng kho cung cấp các loại bột Graphite, Điện cực than chì, tấm Graphite

    Điện cực Graphite chủ yếu dùng than cốc dầu mỏ và than cốc tự nhiên làm nguyên liệu thô, sử dụng nhự than đá làm chất kết dính được gia...

    Diễn đàn: Quảng cáo

    16/7/24 lúc 11:22