Khóa học xuất nhập khẩu dành cho người chưa biết gì Ưu đãi cho sinh viên

Xuất nhập khẩu

 1. Trung tâm PTA khai giảng khóa học tiếng anh

  Mai lệ huyền
  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO AZ

  Khóa học xuất nhập khẩu-logistics


  Hiện nay xu hướng toàn cầu hoá, hoạt động ngoại thương chiếm vị trí quan trọng và có tính quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Do đó ngành nghề xuất nhập khẩu hiên nay được xem là một “ngành thời thượng” có nhiều cơ hội việc làm tốt, thu nhập tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

  Và Việc học xuất nhập khẩulà rất cần thiết để các...